Změna konání psí školky v září a říjnu 2016

14.09.2016 10:07

V tomto měsíci se přesouvá hodina psí školičky z 15.9.2016 na 14.9.2016 od 18:00, čtvrtek 22.9.2016 zůstává od 18:00, dále se ruší hodina 29.9.2016 a přesouvá se na 27.9.2016 od 18:00.

V měsící řijnu se přesouvá hodina psí školičky z 6.10.2016 na 4.10.2016 18:00.