247. hodina byla zrušená

08.10.2014 19:19

Úterní 247. hodina psí školičky byla pro nízkou účast zrušena.