Chester a Albert byli po školce tak žíznivý, že si dali závody, kdo dřív tu misku s vodou vypije první.

Chester a Albert byli po školce tak žíznivý, že si dali závody, kdo dřív tu misku s vodou vypije první.