Tomu se říká socializace.

Tomu se říká socializace.