než přijdou ostatní štěňata, Matilda, dnes v oblečku, se seznamuje s nováčkem Lolou

než přijdou ostatní štěňata, Matilda, dnes v oblečku, se seznamuje s nováčkem Lolou